Til kommunen

Hvad tilbyder vi på KoloFri
KoloFRI ligger i det mest naturskønne område på midtsjælland. Det er en tryg, rar og lille koloni, med plads til 12 børn/unge og 3-4 voksne.


Vi visiterer børn/unge, som har oplevet/oplever dårlig voksenkontakt, svigt og nederlag i de forskellige arenaer de færdes i. Årsagerne kan være mange og forskelligartede. Børn/unge med ADHD, autisme, Tourette visiteres også på samme vilkår.


Ledelse og personale har stor og mange års erfaring med weekend og ferie aflastning, for denne målgruppe.


Vores formål er, at støtte op om det enkelte barns/unges udvikling - følelsesmæssigt, socialt og personlighedsmæssigt.

Personalets erfaring i forhold til, at vejlede, rådgive og skabe nogle rammer hvor barnet/den unge kan lykkes med en positiv udvikling, er en hjørnesten i kulturen på koloFRI.

Vi møder barnet/den unge i øjenhøjde og med respekt for forskellighed.


Vi tilbyder en rar og tryg koloni, hvor der er tid med nærværende voksne og gode kammerater.

   Weekend og ferie aflastning: § 66, stk. 1 nr. 5


Aflastning for børn/unge i skolealderen.

Weekender i lige/ulige uger og ferier, sommerkoloni uge 27 og efterårskoloni uge 42. ).  For drenge og piger i skolealderen, med forskellige udfordringer. Alle ferier er fra mandag til fredag. Dette betyder, at der ikke er weekend i uge 27, og uge 42, men derimod feriekoloni.

  Visitation:


Den første kontakt går typisk gennem kommunen, men man kan også ringe direkte hertil på tlf. 31658191 (Jakob Sander Jensen).


Såfremt kommune og forældre mener, at KoloFRI er en god mulighed for deres barn, arrangeres første besøg, og relevante sagsakter fremsendes.


Ved første besøg deltager forældre, som regel også sagsbehandler og/eller familieplejekonsulent. Ved dette besøg fortælles om KoloFRI og forældrene fortæller om deres barn. Der vil også være mulighed for rundvisning på stedet.


Der aftales dato for opstart og KoloFRI udfærdiger kontrakt som fremsendes til kommunen.


Prisen er 2400,00 kr i døgnet og en weekend regnes for 3 døgn. Feriekolonierne regnes for 6 døgn. Børnene/de unge bliver hentet og bragt af koloFRI`s personale. Kørsel koster 525,00 kr.